Eerste schop in de grond voor het Sano Agrar Instituut op de locatie Skákszend in Hongarije

Vorig jaar verwierf de bedrijfsgroep "Sano Moderne Tierernährung GmbH" een oud varkensbedrijf op de locatie Szákszend in Hongarije en legde de eerste steen voor het Sano Agrar Instituut - SmartPorcNutrition. Een investering in de toekomst en een volgende stap om de landbouw verder te ontwikkelen op het gebied van diervoeding, diergezondheid en dierenwelzijn.

Meer informatie ...

Eerste schop in de grond op 16 september 2020 met alle projectdeelnemers
Bouwkundig overzicht van de nieuwbauw van het toekomstige Sano Agrar Instituut

Op 16 september 2020 begon de nieuwbouw van het instituut met de eerste schop in de grond. Het bestaande bedrijf blijft produceren en tegelijkertijd wordt er gebouwd aan het nieuwe Sano Agrar Instituut met stallen voor 1200 fokzeugen, inclusief biggenopfok en 2000 mestplaatsen. Voor de gehele voertechniek worden er 5 Airfeed II installaties van TEWE Elektronic GmbH & Co. KG geplaatst. Ook de volledige aansturing van de opslag- en molentechniek en de aansturing van de mesttechniek en de weegbruggen komen van ons bedrijf.

Naast de biggenproductie streeft de Sano Group nog andere specifieke doelen na:

  • Opleiding en training van gespecialiseerd personeel
  • public relations voor klanten, dealers, dierenartsen, consumenten en scholen
  • Testinstituut voor praktijktesten, zoals proeven met soortgeschikte en efficiënte voerconcepten
  • Onderzoek en ontwikkeling voor moderne varkenshouderij met volledige digitalisering en kunstmatige intelligentie

De bouw vindt plaats in 2 bouwfasen. De eerste bouwfase zal volgens plan tot november 2021 afgesloten zijn. De tweede begint onmiddellijk daarna met als doel het Sano Agrar Instituut tegen begin 2023 te voltooien.

Het team van TEWE Elektronic bedankt zich voor het vertrouwen dat u in ons stelt en kijkt uit naar een blijvende vriendelijke en succesvolle samenwerking!