Voerfermentatie

De varkenshouderij ondergaat momenteel grote veranderingen. Hogere pachtsommen, stijgende voederkosten, hoge eisen aan de conditie van de dieren en verscherpte milieubescherming.
Als fabrikant van geautomatiseerde voedersystemen, hebben wij geen invloed op de ontwikkeling van pachtsommen. Wat we wel kunnen is bedrijven die al met brijvoersystemen werken, voordelen bieden in de vorm van een uitbreiding van de installaties voor de voerfermentatie.

Bij een juist gebruik en een goed functioneren levert dit tal van voordelen op, die we hieronder willen opsommen:

  • Minder dure eiwitdragers (soja) nodig
  • Betere verwerking van het voer doordat dit oplosbaar is gemaakt
  • Doordat het zo homogeen is, verliest het vloeibare voedsel minder kracht bij het mengen 
  • Verbeterde darmflora door het hoge gehalte aan melkzuurbacteriën, waardoor er minder antibiotica hoeven te worden toegediend
  • Vermindering van het gehalte aan stikstof en fosfor in de gier
  • Verhoging van de dekkingsbijdrage tot wel € 5 per mestdier

Als u wilt weten wat het potentieel is voor fermentatie in uw bedrijf, kunt u dat voorleggen aan een van onze adviseurs van de buitendienst.