Brijvoer

Brijvoer is een verzamelnaam voor het mengen en verpompen van voer in vloeibare vorm.

Dit type voedering, waar meestal granen en vloeibare producten uit de aardappel- melk- en graanverwerkende industrie gebruikt worden, heeft zijn plaats verovert in de varkenssector. Door dit voersysteem worden de dieren gelijktijdig energie en de nodige vloeistoffen gegeven. Dankzij moderne computer technologie worden voermengsels dagelijks opnieuw berekend en diervriendelijk aangepast. Hierbij wordt er bijvoorbeeld met ras, leeftijd, genetica nog veel meer rekening gehouden. Het brijvoer wordt over het algemeen in een tank uit roestvast staal aangemengd. Na het aanmengen wordt het middels een drukpomp door een buizensyteem naar de dieren gepompt. Ook hiervoor wordt er gebruik gemaakt van moderne besturingstechnologie. Aan elke voerbak is een elektro pneumatisch ventiel in de buisleiding geplaatst. Per computer opent dit ventiel en laat een berekende voerhoeveelheid in de voerbak vallen. Enkele voordelen van dit systeem zijn grote flexibiliteit bij de voersamenstelling, simpele buisinstallatie uit PVC-buizen, aanleggen ook met vele bochten, bijvoorbeeld door etages, centrales aanmengen voor stallen in verschillende gebouwen, makkelijk uitbreiden van meer voerplaatsen, verschillende voermengsels door een buis pompen, voerbuizen vrij spoelen of leeg blazen, drinkprogramma's doorvoeren en aanzienlijke arbeidsbesparing en kostenreductie. De brijvoer voedering laat vele variaties toe, die zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. Moderne installaties functioneren bijvoorbeeld als afroepinstallatie, zodat de dieren in staat zijn zichzelf naar behoefde te voeren.

Voor dit doel is in elke voerbak een sensor ingebouwd, welke de vulstand meten kan. Als deze sensor aan de computer „leeg" meldt, wordt automatisch geregeld dat deze bak of beter gezegd de dieren daar vers voer krijgen. Na deze algemene uitleg worden navolgend de verschillende systemen en produkten uit dit bereik voorgesteld

Voerkeuken met moderne techniek
Voerkeuken met moderne techniek
gedeeltelijke weergave van een stal voor jonge biggen
gedeeltelijke weergave van een stal voor jonge biggen

Standaard voeren

Het voerbuizensysteem bestaat uit een of meerdere circuits. Het voer wordt door de buizen naar de troggen gepompt. Het restvoer blijft in het buissysteem. Het wordt voor de volgende voedering door ompompen met vers voer vermengd.

Restloos voeren

Het buissysteem staat gedurende de rusttijden vol vloeistof. Aan het begin van het voeren wordt het water middels voer uit de buizen gedrukt en in een tank opgevangen. Aan het einde van het voeren wordt de voerinhoud van de buizen middels water naar de laatste troggen gepompt.

Separatorsysteem

Bij het separatorsysteem wordt het voer door middel van een scheidingselement (separator), welke zo nodig automatisch in het buissysteem naar binnen worden gedrukt, gescheiden. Zo kunnen verschillende voermengsels op het zelfde moment in het leidingssysteem zijn of bijvoorbeeld de voerbuis middels nadrukken van water of pneumatisch met behulp van een scheidingselement volledig van voer worden geleegd.
Ook kleine porties kunnen tussen 2 scheidingselementen doelgericht naar de gewenste trog transporteert worden.

Dubbele buissysteem

Hierbij wordt elke trog uit 2 leidingen gevoerd in welke altijd het zelfde mengsel transporteert wordt. (startvoer – afmestvoer). Door het processor gestuurde versnijden krijgen de dieren dagelijks dier leeftijds afhankelijk aangepast voer uit beide leidingen. Er zijn 2 mengtanks vereist.

Sensorvoering

Dit systeem baseert op het elektronisch controleren van de trog vulstand. Zodra de computer controle middels sensoren vaststelt, dat geen voer in de trog is, word automatisch uit de voorraad na gedoseerd of opnieuw aangemengd. De dieren bepalen dus zelf hun voer behoefde. Op het eind kan ook gerationeerd gevoerd worden.

Steekleidingsysteem

Bij dit systeem komt men terug op het begin van de brijvoervoedering. Steekleidingen hebben geen retourloop. Maar er bestaan wel verschillende mogelijkheden voor buisspoeling. Het voer blijft gedurende de rusttijd in de buis staan. Het wordt niet opgepompt. Over het algemeen is het systeem eenvoudig als de grootte van de groep correct is en de stal hiervoor ontwikkeld is.

Dunne buissystemen

Deze systemen hebben een buisdiameter tot max. 32 mm. Vanwege de preciezere dosering en de verbeterde buishygiëne gaat de trend richting deze kleinere buisdiameters. De werking van dit systeem gaat geassocieerd met een hogere pompdruk. Niet alle voedingsstoffen zijn geschikt voor dit systeem.

Biofasevoering

In het verleden hadden wij het begrip multifasevoeren. Hierbij werd aan een bepaalde fase van de diergroei het voer aangepast. (2 of 3 fasevoedering). TEWE Elektronic heeft een systeem voor "Biofasevoedering" ontwikkeld. Bij dit systeem wordt door de voercomputer dagelijks een verandering van de mengsels berekend afhankelijk van de leeftijd van de dieren.

Voedingssupplementen

Om het welzijn van de dieren te verbeteren is het nodig, om bepaalde redenen voedingssupplementen aan dieren toe te dienen. Hierbij gaat het in wezen om de uitvoering van gezondheid bevorderende maatregelen om de dieren tegen ziektes te beschermen, wat volgens de dieren-beschermingswet niet toegestaan is. Onze wetgeving vereist dat gezondheid bevorderende stoffen alleen in overleg met de dierenarts mogen worden toegediend.

De mengtanks bestaan tegenwoordig meestal uit roestvrij staal. Omvangrijke spoelinstallaties zorgen voor schone tanks. De voerleidingen worden, verschillend per installatie, met water onder toevoeging van bepaalde onschadelijke zuren gespoeld. Er wordt ook van een water-persluchtmix gebruik gemaakt.

Om het welzijn van de dieren te verbeteren is het nodig, om bepaalde redenen voedingssupplementen aan dieren toe te dienen. Hierbij gaat het in wezen om de uitvoering van gezondheid bevorderende maatregelen om de dieren tegen ziektes te beschermen, wat volgens de dieren-beschermingswet niet toegestaan is. Onze wetgeving vereist dat gezondheid bevorderende stoffen alleen in overleg met de dierenarts mogen worden toegediend.

Om dit technisch te realiseren, maken we installaties met welke deze stoffen aangemengd en aan de dieren toegediend kunnen worden. Dit gebeurt via een gescheiden buissysteem, zodat voer en supplementen pas in de trog samen komen. Een overbrenging op andere diergroepen is hiermee uitgesloten.

Galerij

Bio voersysteem van TEWE
Bio voersysteem van TEWE
TEWE-additief dosering van in de steekleiding
TEWE-additief dosering van in de steekleiding
TEWE brijvoerinstallatie
TEWE brijvoerinstallatie
TEWE voerkeuken met steekleidingssysteem
TEWE voerkeuken met steekleidingssysteem
TEWE mixer voor kleine hoeveelheden
TEWE mixer voor kleine hoeveelheden
TEWE circuitverdeling met zuigerpomp
TEWE circuitverdeling met zuigerpomp
TEWE tandem voeren met droogdoseerder
TEWE tandem voeren met droogdoseerder
TEWE bussysteem installatie in het middenpad
TEWE bussysteem installatie in het middenpad