Besturingscomputer

Om de markt met de juiste apparaten te kunnen bedienen, is een groot aantal typen ontwikkeld, waarvan sommige klant specifiek. De in eigen beheer ontwikkelde softwareprogrammas zijn zo ontworpen dat de gebruiker veel ontwerpopties heeft en, in tegenstelling tot PLC-besturingen, geen extra apparaten of technologie nodig heeft. Belangrijk is tegenwoordig, naast een absoluut veilige functie, de gebruiksvriendelijke bediening, de verwerving van een grote hoeveelheid gegevens voor evaluatiedoeleinden, koppeling via datatoegang op afstand en eenvoudige serviceafhandeling. Onze apparaten hebben grotendeels de interfaces en technische voorzieningen. Naast bedieningen in verbinding met het beeldscherm zijn er ook kleine displays beschikbaar. Afhankelijk van het ontwerp van onze computers kunnen we bijvoorbeeld 50 componenten opvragen en met elkaar mengen of enkele duizenden ventielen aansturen en zo voer aan dieren verdelen. Uiteraard worden alle processen door de apparaten zelf bewaakt. Bij onregelmatigheden wordt er automatisch gestopt met een gelijktijdige alarmmelding. We hebben programmas ontwikkeld voor de moderne veehouderij waarin de dieren naar behoefte zelf hun voer kunnen opvragen. Alle processen worden meestal uitgevoerd door koppeling met elektronische weegschalen, waarvan gewichtsinformatie wordt verkregen. Het is ook mogelijk om andere signalen van schakelaars en sensoren te verwerken.

U kunt meer informatie krijgen uit de PDF-documenten in de documentportal.

De TLC is een voercomputer voor de geautomatiseerde verdeling van voer of bulkgoederen in grote installaties. Verschillende decentrale besturingseenheden kunnen zowel handmatig als automatisch worden bediend via de TLC die als centrale eenheid fungeert.

Meer informatie vindt u in onze brochure.

De Tewestar is een allround computer voor het besturen van het voeren met brijvoer, droogvoer of een Airfeed II.

Meer informatie vindt u in onze brochure.

De MVD-16 wordt gebruikt voor gewichtsmeting in de landbouw of in industriële automatisering. Naast de gewichtsdetectie is het mogelijk om met de MVD-16 relatief eenvoudige meng- en doseerprocessen te verwerken.

Bekijk ons informatieblad voor meer gedetailleerde informatie.

Met deze elektronische besturing kunnen ad-libitum droogvoersystemen met ketting-, kabel- of spiraaltransportsystemen worden aangestuurd. Met het ingebouwde lastgedeelte kunnen de aandrijfmachine en een aanvoervijzel direct worden geschakeld. Een additief doseerapparaat, een alarmcontact en een triggerstation kunnen ook worden geschakeld.

De functie kan onafhankelijk draaien via de Easytronic, of in combinatie met de TLC. In dit geval werkt de TLC hoger en bestuurt de ondergeschikte Easytronics volledig automatisch.

Op maat gemaakte serieproductie van elektromechanische en elektronische kleine bedieningselementen voor eenvoudig droogvoeren in verschillende uitvoeringen.

Zie ons informatieblad voor meer informatie.

We blijven u ook diensten aanbieden voor de volgende producten:

De FC5000 is een krachtige, veelzijdige brijvoercomputer voor het aansturen van brijvoersystemen of aanverwante systemen. Er zijn verschillende programma-opties voor het aansturen van lange trog- of sensorvoeren, biggenvoeren, halfautomatisch voeren en het aansturen van diverse spoelprogramma's.

De FC 5000 is een krachtige, veelzijdige brijvoercomputer voor het aansturen van brijvoersystemen of aanverwante systemen. Er zijn verschillende programma-opties voor het aansturen van lange trog- of sensorvoeding, biggenvoeding, halfautomatisch voeren en het aansturen van diverse spoelprogramma's. Alle gegevens zijn gestructureerd in een gebruiksvriendelijke tabelstructuur. Bedienen op afstand, gegevensback-up en evaluatie zijn mogelijk via pc-koppelingsprogramma's, ook via internet. Hier enkele prestatiegegevens:

 • 500 voerventielen
 • 15 circuits
 • 20 componenten
 • 20 mengsels met elk 4 fasenmengsels
 • 20 voer- en groeicurven voor vleesvarkens en zeugen
 • 20 groeicurven
 • 50 voergroepen
 • gegevensgroepen voor het evalueren van bedrijfsdata

De TF-5000 is een krachtige droogvoercomputer voor het aansturen van droogvoersystemen met max. 2 meng- en weegstations met elk 2 kettingen, 20 componenten en 600 voerventielen. Een portiemenger of een grote menger kan worden aangestuurd. Voor snel voeren mengt en doseert de portiemixer tegelijkertijd. Bij gebruik met 2 kettingen kunnen beide kettingen parallel worden aangevoerd. De gewichtsresolutie is 10 gram voor de portiemenger of 100 gram voor de grote menger. Alle gegevens zijn gestructureerd in een gebruiksvriendelijke tabelstructuur. Bediening op afstand, gegevens backup en evaluatie zijn mogelijk via pc-koppelingsprogramma's, ook via internet. Hier enkele prestatiegegevens:

 • 2 meng-weegstations met je 2 kettingen
 • 20 componenten
 • 600 voerventielen
 • 20 vleesvarken-mengsels
 • 20 zeugen - mengsels
 • 20 vleesvarken - voercurven
 • 20 zeugen - voercurven
 • 20 groeicurven

Gegevensgroepen voor het evalueren van bedrijfsdata.

Der MM 5000 is een krachtige maal- en mengcomputer voor het aansturen van 30 componenten en 20 uitgangen met 50 mengsels. Via een PC koppelprogramma is bediening op afstand, gegevensback-up en evaluatie mogelijk, ook via internet. Hier enkele prestaties:

 • 30 componenten
 • 20 uitgangen
 • 50 mengsels
 • vrij instelbare doseer volgorder van de componenten
 • vrij programmeerbare creatie van het doseerprogramma

Gegevensgroepen voor het evalueren van bedrijfsdata.

 • 1000-keer beproefde procescomputer met geïntegreerde weegversterker voor kleine tot middelgrote systemen
 • middels softwaremodules als maal-/mengcomputer, brij- en droogvoer computer inzetbaar
 • stalen behuizing, beschermingsklasse IP65
 • aanpassing van het geïnstalleerde hoofdprogramma door individuele stapprogrammering door de gebruiker
Multicom met display variatie
Multicom met display variatie
Visualisering in combinatie met VGA box
Visualisering in combinatie met VGA box
Windows 98/2000/XP PC-koppelprogramma
Windows 98/2000/XP PC-koppelprogramma

De Multicom F is een compacte en krachtige brijvoercomputer voor het aansturen van simpele voerinstallaties.  Alle gegevens zijn gestructureerd in een gebruiksvriendelijke tabelstructuur Afstandsbediening, gegevensback-up en evaluatie zijn mogelijk via pc-koppelingsprogramma's, ook via internet. Hier enkele prestatiegegevens:

 • 40 voerventielen
 • 3 circuits
 • 6 componenten
 • 20 vleesvarken mengsels met elk 4 fasen
 • 10 groeicurven
 • 10 vleesvarken voercurven
 • 10 zeugen – voercurven

De Multicom T is een krachtige droogvoercomputer voor het aansturen van simpele droogvoerinstallaties.  De gewichtsresolutie is 10 gram. Afstandsbediening, gegevensback-up en evaluatie zijn mogelijk via pc-koppelingsprogramma's, ook via internet. Hier enkele prestatiegegevens:

 • 100 ventielen – troggen bij 3 componenten of 50 ventielen en 9 componenten
 • 10 vleesvarken mengsels
 • 10 zeugen mengsels
 • 10 vleesvarken voercurven
 • 10 zeugen voercurven
 • 10 groeicurven
 • gegevensgroepen voor het evalueren van bedrijfsgegevens

Het programma Multicom T/TZ is een programma uitbreiding van het apparaat Multicom T. De functie van het programma kan worden geactiveerd door bepaalde softwareschakelaars in te stellen. Aan bepaalde gegevenskolommen in het programma is een gewijzigde functie toegewezen. Het weegsysteem is gedeactiveerd. De dosering van de voerhoeveelheden is tijd gestuurd door in de componentgegevens de doserings-hoeveelheid per tijdseenheid op te geven. De functies in het Multicom T / TZ programma komen grotendeels overeen met de functies van de Multicom T. Bediening op afstand, gegevensback-up en evaluatie zijn mogelijk via pc-koppelings-programma's, ook via internet. Hier enkele prestatiegegevens:

 • 100 ventielen – troggen bij  3 componenten of 50 ventielen en 9 componenten
 • 10 groei mengsels
 • 10 dagen mengsels
 • 10 groei voercurven
 • 10 dagen voercurven
 • 10 groeicurven

De Multicom M is een compacte maal- & mengcomputer. Bediening op afstand, gegevensback-up en evaluatie zijn mogelijk via een pc-koppelprogramma, ook via internet. Hier enkele prestatiegegevens:

 • 20 componenten (alternatief 17 componenten en 8 uitgangen)
 • 5 uitgangen
 • 50 mengsels
 • vrij instelbare doseervolgorder van de componenten
 • vrij programeerbare erstelling van doseerprogrammas
 • gegevensgroepen voor het evalueren van bedrijfsdata

De Multicom II is een krachtige 16 bit brijvoercomputer voor het aansturen van brijvoersystemen met 100 voerventielen, 5 circuits, 6 componenten, 20 vleesvarken-mengsels met elk 4 fasenmengsels, 10 dagen-mengsels, 10 vleesvarken groeicurven en 10 dagen voercurven.

Alle gegevens zijn gestructureerd in een gebruiksvriendelijke tabelstructuur. De Multicom F kan volledig op afstand worden bediend via een pc-programma. Met behulp van modems is dit zelfs wereldwijd via de telefoonlijn mogelijk. Gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld de verbruikswaarden, met andere evaluatieprogramma's zijn eenvoudig mogelijk door ASCII-bestanden uit te wisselen. Weegcellen kunnen direct op het apparaat worden aangesloten of optioneel via een weegversterker. Een terminal met toetsenbord of een kleurenscherm met TEWE grafische kaart, een pc, een groot display of optioneel een printer met een parallelle interface kan direct worden aangesloten.

 • stalen behuizing (300 x 400 x 125) met afsluitbare deur, beschermingsklasse  IP 65
 • 16 Bit processor met batterijbuffering (6 weken)
 • verlicht LCD display met 15 regels en 40 kolommen

Maximale uitbouw naar:

 • 100 ventielen - troggen
 • 6 componenten
 • 5 circuits
 • 20 mengsels met elk 4 fasenmengsels
 • 10 vleesvarken- en zeugenvoercurven
 • 10 groeicurven
 • 600 programstappen
 • 30 voergroepen
 • 90 vrij instelbare programmaparameter
 • 30 evaluatiegroepen en 20 evaluatie tabellen
 • vrij programeerbare relais
 • simpele pc-koppeling via serieel interface
 • modemkoppeling, wereldwijde bediening op afstand van de voercomputer
 • automatische databackup via macro
 • hulpprogramma voerberekening
 • tussentijdse evaluatie tijdens mestperiode
 • voercurve met vrij programmeerbare ondersteuningswaarde met 2 curven met energiebeperking
 • opname van 3 ingrediënten voor voeren met verminderde nutriënten
 • verschillende spoelprogrammas kunnen eenvoudig per toets bediening omgeschakeld worden
 • proces visualisatie
 • bedrijfsdeling, afzonderlijke registratie van het verbruik van meerdere bedrijven
 • eenvoudige verbruiksregistratie afzonderlijk voor elke voergroep automatisch
 • eenvoudige gegevensuitwisseling met andere systemen via ASCII-bestanden, bijv. Excel
 • optimalisatie van de dosering via stuurventielen of frequentieregeling
 • besturingsopdrachten voor medicatiedosering
 • dosering van CCM met automatische vloeistoffactorcorrectie
 • sensor- en langtrogvoeren kunnen in een programma plaatsvinden
 • programversie voor een gewichtsresolutie van 1 kg of 100 gram

Gedetailleerde informatie over mogelijke toepassingen van onze besturingscomputer kunt u opvragen bij ons verkoopteam.

Met deze besturing kunnen bijv. ad-libitum droogvoersystemen met ketting, kabel of spiraalsystemen worden aangestuurd. Voor elke voermachine / aandrijfmotor moet telkens een van deze besturingsapparatuur worden gebruikt.

De MM 10 is een goedkope, compacte maal- & mengcomputer met geïntegreerde meetversterker voor het aansluiten van maximaal vier weegcellen. De behuizing van gegoten aluminium is robuust en maakt beschermingsklasse IP65 mogelijk. Op Afstand bedienen, gegevens-backup en evaluatie zijn mogelijk via pc-koppelingsprogramma's. Hier enkele prestatiegegevens:

 • 5 componenten schakelbaar via relais en 5 handcomponenten
 • 1 Contact voor mengen en afvoer
 • 20 mengsel vrij instelbare doseervolgorde van de componenten
 • vrij programmeerbare aanmaken van de doseerprogramma
 • datagroepen voor de evaluatie van de bedrijfsdata

Meer informatie ontvangt u via ons verkoopteam.

Met deze compacte besturing kunnen 1 of 2 voervijzels geschakeld worden. Ingebouwd is de besturing in een stabiele behuizing uit kunststof met praktische klepdeksel. Beschermingsklasse IP 65.