Besturingscomputer

De ontwikkeling van de proces computer in de TEWE is gebaseerd op eigen ervaringen uit de jaren zeventig, waar het voederen van dieren met automatische installaties begon. Die tot daar omgezette uitgebreide tijdsrelaisbesturingen niet meer overeenkaw met de vereisten van precisie en informatie, zodat wij op zoek zijn naar betere oplossingen. Aanvankelijk wordt met de beschikbare processors en opslag elementen, eenvoudig rekener gemaakt, die de sturing van ventielen en motoren na over en ook eerst gegevens over voederverbruik te registreren. TEWE Elektronic heeft de ontwikkeling binnen de laatste 20 jaar consequent doorgegaan en is ondertussen bekend als een fabrikant van processensturingen, die in de agrarische sector voor voeren, mengen, doseren en wegen ingesteld worden. Om de markt met de passende apparaten te bedienen, wordt een viertal van typen ontwikkelt, die ook deelwijze klanten specifiek aangepast zijn. De ontwikkelde software programma's zijn zo ontworpen, dat de gebruiker heel veel stallings mogelijkheden heeft en daarbij in tegenstelling tot de PLC sturingen geen hulp apparatuur of techniek nodig. Belangrijk is vandaag naast absolute zekere functie een begrijpelijke bediening, de registratie van veel gegevens voor evaluatiedoelen, de koppeling over gegevensleidingen zoals een eenvoudige service behandeling.

Onze apparaten hebben daarbij zoveel mogelijk de vandaag bekende stappen en technische faciliteiten. Naast bedieningen in verbinding met het beeldscherm staan ook kleine displays beschikbaar. Ongeveer na uitvoering van onze rekener kunnen we als voorbeeld 50 componenten opvragen en samen mengen of meerdere ruil ventielen aansturen en daarmee voer aan de dieren verdelen. Natuurlijk worden alle voorvallen door de apparaten zelf gecontroleerd. Bij onregelmatigheden volgt automatisch een stop bij gelijktijdige alarmmelding. Voor de moderne veehouderij hebben we programma's ontwikkeld, bij die de dieren hun voer zelf kunnen aanvragen. Alle processen vinden plaats in de regel door de koppeling met de elektronische weger, van welk gewichtsinformatie beschikbaar zal worden gesteld. Ook is de verwerking van andere signalen van schakelaars en sensoren mogelijk.

De FC5000 is een  krachtige, veelzijdig inzetbare brijvoercomputer voor de besturing van brijvoerinstallaties of soortgelijke installaties. Er zijn verschillende programma opties voor de besturing van langtrog- of sensorvoederingen, biggenvoederingen, halfautomatische voedering zoals ook besturing verschillende spoelprogrammas.

De FC5000 is een  krachtige, veelzijdig inzetbare brijvoercomputer voor de besturing van brijvoerinstallaties of soortgelijke installaties. Er zijn verschillende programma opties voor de besturing van langtrog- of sensorvoederingen, biggenvoederingen, halfautomatische voedering zoals ook besturing verschillende spoelprogrammas. Alle gegevens worden in een gebruikersvriendelijke tabel structuur opgeslagen. Over een PC koppelprogramma is een bediening op afstand, gegevens opslaan en analyseren mogelijk, ook via het internet.
Hier zijn een aantal prestatie gegevens:

 • 500 voerventielen
 • 15 circuits
 • 20 componenten
 • 20 mengsels, elk met 4 fase mengsels
 • 20 groei- en dagen curven
 • 20 groeicurven
 • 50 voergroepen

Datagroepen voor de analyse van bedrijfseconomische gegevens

De TF-5000 is een krachtige droogvoercomputer voor de besturing van droogvoerinstallaties met max. 2 meng-weeg eenheden met 2 kettingen, 20 componenten en 600 voerventielen. Er kan een portiemixer of een kegelmenger aangestuurd worden. Voor een snelle voedering wordt bij de portiemixer tegelijk aangemengd en uit gedoseerd. Bij de methode met 2 kettingen kunnen beide kettingen parallel gevoerd worden. De gewichtsresolutie is 10 gram bij de portiemixer of 100 gram bij de kegelmenger. Alle gegevens zijn in een gebruikersvriendelijke tabel structuur opgebouwd. Over een PC koppelprogramma is een bediening op afstand, gegevens opslaan en analyseren mogelijk, ook via het internet.
Hier zijn een aantal prestatie gegevens:

 • 2 meng-weeg eenheden met elk 2 kettingen
 • 20 componenten
 • 600 voerventielen.
 • 20 groei-mengsels
 • 20 zeugen - mengsels
 • 20 groei - voercurven
 • 20 dagen - voercurven
 • 20 groeicurven

Datagroepen voor de analyse van bedrijfseconomische gegevens

De MM 5000 is een krachtige maal- en mengcomputer voor de besturing van 30 componenten en 20 uitdoseringen met 50 mengsels. Over een PC koppelprogramma is een bediening op afstand, gegevens opslaan en analyseren mogelijk, ook via het internet.
Hier zijn een aantal prestatie gegevens:

 • 30 componenten
 • 20 uitdragingen
 • 50 mengsels
 • vrij instelbare doseer volgorder van de componenten
 • vrij programmeerbaar aanmaak van het doseerprogramma

Datagroepen voor de analyse van bedrijfseconomische gegevens

 • 1000-voudige bewezen procescomputer met geïntegreerde weegversterker voor klein tot middelgrootte installaties.
 • door software modules als maal-meng, brij- of droogvoercomputer te gebruiken.
 • kast uit staal, bescherming IP 65
 • aanpassing van het geïnstalleerde hoofdprogramma door individuele stappen-programmering door de gebruikers.
Multicom met display varianten
Multicom met display varianten
Visualisering in combinatie met de VGA Box
Visualisering in combinatie met de VGA Box
Windows 98/2000/XP PC-koppelprogramma
Windows 98/2000/XP PC-koppelprogramma

De Multicom F is een compacte, krachtige brijvoercomputer voor de besturing van simpele brijvoerinstallaties. Alle gegevens zijn in een gebruikersvriendelijke tabel structuur opgebouwd. Over een PC koppelprogramma is een bediening op afstand, gegevens opslaan en analyse mogelijk, ook via internet.
Hier sommige prestatie gegevens:

 • 40 voerventielen
 • 3 circuits
 • 6 componenten
 • 20 groei-mengsels met elk 4 fasenmengsels
 • 10 groeicurven
 • 10 groei - voercurven
 • 10 dagen - voercurven

De Multicom T is een krachtige droogvoercomputer voor de besturing van simpele droogvoerinstallaties. De gewichtsresolutie bedraagt 10 gram. Over een PC koppelprogramma is een bediening op afstand, gegevens opslaan en analyse mogelijk, ook via het internet.
Hier zijn sommige prestatie gegevens:

 • 100 ventielen bij 3 componenten of 50 ventielen bij 9 componenten
 • 10 groei-mengsels
 • 10 dagen-mengsels
 • 10 groei-voercurven
 • 10 dagen-voercurven
 • 10 groeicurven

Datagroepen voor de analyse van economische gegevens

Het programma Multicom T/TZ is een uitbreiding van het apparaat Multicom T. Door het instellen van bepaalde software schakelaars kan de functie van het programma geactiveerd worden. Hierbij worden bepaalde datakolommen in het programma een andere functie toegekend. Het weegsysteem wordt uitgeschakeld. De dosering van de voerhoeveelheid gebeurt tijd gestuurd over informatie van de doseer hoeveelheid per tijdseenheid in de componentendata. De functies in het programma Multicom T/TZ komen grotendeels overeen met de functie van de Multicom T. Via PC koppelprogramma is een bediening op afstand, gegevens opslaan en analyse mogelijk, ook via internet.
Hier zijn een aantal prestatie gegevens:

 • 100 Ventielen bij 3 componenten of 50 ventielen bij 9 componenten
 • 10 groei-mengsels
 • 10 dagen-mengsels
 • 10 groei-voercurven
 • 10 dagen-voercurven
 • 10 Groeicurven

De Multicom M is een compacte maal- en mengcomputer. Via PC koppelprogramma is een bediening op afstand, gegevens opslaan en analyse mogelijk, ook via internet.
Hier zijn een aantal prestatie gegevens:

 • 20 componenten (alternatief 17 componenten en 8 uitdoseringen)
 • 5 uitdoseringen
 • 50 mengsels
 • vrij instelbare doseervolgorde van de componenten
 • vrij programeerbaar aanmaak van het doseerprogramma
 • Groepgegevens voor analyse van economische gegevens

De mulitcom II is een capaciteit van 16-bits brijvoer computer voor het sturen van brijvoer installaties met 100 voer ventielen, 5 cyclussen, 6 componenten, 20 mest-mengsels met 4 fase mengsels, 10 zeugen mengsels, 10 mest voercurven en 10 zeugen voercurven.

Alle gegevens zijn in een gebruiksvriendelijke tabelstructuur opgebouwd. Op een PC-programma kan de Multicom F volledig weergegeven worden. Met behulp van modem is deze afstandsbediening zelfs over telefoonleidingen wereld wijd mogelijk. De gegevenswissel zoals de verbruikswaarden met andere selectie programma is over de invoer van ASCII gegevens eenvoudig mogelijk. Krachttransductors kunnen direct worden aangesloten op het apparaat of optioneel over de versterker. Een terminal met toetsenbord of een gekleurd beeldscherm met TEWE grafische kaart, een PC, een grootdisplay of optionaal een printer met parallelle stappen kunnen direct aangesloten worden.

 • Stalplaatwerk (300 x 400 x 125) met vergrendelde deur, beschermingsklasse IP 65
 • 16 bits processor met batterij test (6 weken)
 • verlichte LCD weergave met 15 cellen en 40 kolommen

Maximale uitbouw op:

 • 100 ventiel - troggen
 • 6 componenten
 • 5 cyclus
 • 20 mengsels met elk 4 fase mengsels
 • 10 mest- en zeugen voercurven
 • 10 toename curven
 • 600 programma stappen
 • 30 voer groepen
 • 90 vrij instelbaar
 • programma parameter
 • 30 selectie groepen en 20
 • selectie tabellen
 • vrij programmeerbare relais
 • eenvoudig PC - koppeling over seriële stapcellen
 • modem koppeling, wereld wijd afstandsbesturings van voederrekeners
 • automatische gegevens opslag over banen
 • hulp programma voeder berekening
 • tussen waarde tijdens de mest periode
 • voedercurven met vrij programmeerbare steunwaarden met 2 curven met energie begrenzing
 • toevoegen van 3 inhoudsstoffen voor de nastof duur voedering
 • Diverse spoelgrogramma's eenvoudig per toetseninvoer schakelbaar
 • Proces visualisiering
 • Betrijfsverdeling, gescheide inzameling van het gebruik van meerdere bedrijven
 • eenvoudig verbruikstoevoer meting voor elke groep automatisch
 • eenvoudig gegevensuitwisseling met andere systemen over ASCII gegevens bijvoorbeeld Excel
 • optimiering van de toevoeging over stel ventiel of requentie sturing
 • sturingsbevel voor medicijnen dosering
 • Indosering van CCM met automatische brijvoer correctuur
 • Sensor- en landbouw voederingen kunnen in een programma vastleggen
 • Programmaversie voor 1 kg of 100 gram gewichts gewichts oplossen

Gedetailleerde informatie over vastleggingsmogelijkheden van onze sturingrekener voegt u door onze bedrijfsteam.

 

De MM 10 is een goedkope, compacte maal- en mengcomputer met geïntegreerde weegversterker voor het aansluiten van tot 4 weegcellen.De uit aluminium gegoten kast is robuust en heeft de bescherming IP 65.Over een PC koppelprogramma is bediening op afstand, gegevens opslaan en gegevensanalyse mogelijk.
Hier sommige prestatie gegevens:

 • 5 componenten met relaisschakelingen en 5 manuele componenten
 • 1 contact voor de menger en het verspreiden
 • 20 mixtures Vrijelijk instelbare volgorde voor het doseren door de componenten Vrijelijk te programmeren instellingen van het doseerprogramma Datagroepen voor het evalueren van bedrijfseconomische gegevens

Nadere informatie is verkrijgbaar via ons verkoopteam.

Easytronic

Met deze besturing kunnen bijvoorbeeld droogvoerinstallaties met ketting-, kabel- of spiraalsystemen gestuurd worden. Per voermachine / aandrijfmotor is een easytronic in te zetten.

Easytronic 2

Met deze besturing kunnen bijvoorbeeld droogvoerinstallaties met ketting-, kabel- of spiraalsystemen gestuurd worden. Met het ingebouwde lastdeel kunnen de aandrijfmachine en de toevoervijzel direct aangestuurd worden. Ook kunnen een medicijndoseerder, een alarmcontact zoals een uitvoeringsstation geschakeld worden.

Over het grote 2 x 16 tekens display kunnen alle instellingen eenvoudig geprogrammeerd worden.

Met deze compacte besturing kunnen 1 of 2 voervijzels geschakeld worden. Deze besturing is ingebouwd in een stabiele beschermkast uit kunststof met handige draaideksel (IP 65)

Serieproductie voor specifieke klanten van electromechanische en elektronische micro-besturingssystemen