Informatie over de biogastechniek

Biogas – methaan wordt geproduceerd door vergisting van organische stoffen in de natuur, maar ook in technische installaties. Hierbij worden vergistbare stoffen in tanks, ook wel digestraat genoemd, op een temperatuur van bijvoorbeeld  38°C gebracht, waarbij  de omzetting van methaan bacteriën zeer efficiënt verloopt.
Biogas bestaat uit methaan, waterstofsulfide, waterstof, kooldioxyde en verschillende andere gasvormige stoffen. De gisting vind meestal anerob onder uitsluiting van zuurstof plaats. Methaan gas is, gecombineerd met zuurstof ontvlambaar en kan ook explosief zijn. De energiewaarde / m³ is gebaseerd op het aandeel van methaan en ligt altijd onder de kwaliteit van aardgas.  Door de behandeling kan de kwaliteit zich verbeteren.

De produktie van biogas op een technische basis is in de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Hoewel aanvankelijk afvalstoffen als fermentatie substraat werden gebruikt, worden nu in moderne grootinstallaties hoofdzakelijk hergroeiende gewassen zoals maïs kuilvoer, suikerbieten of groenafval.
Deze manier van energieproduktie is politiek gewenst en wordt in sommige landen door de staat met een vastgestelde prijsstelling (EEG = energie feed recht).ondersteund. Het doel is de bevordering van de energie-zelfvoorziening, om de afhankelijkheden van buitenlandse leveranciers te verminderen. Als locaties bieden zich voornamelijk landbouwbedrijven aan, omdat daar de gewassen geproduceerd worden en de landbouwgrond voor de afname van het restafval aanwezig zijn.
Hierdoor ontstaat een gesloten circuit, dat in combinatie met zonne-energie (fotosynthese), nieuwe energiemassa produceert, die met het concept van duurzaamheid worden omschreven.
Methaan gas kan veelzijdig worden ingezet. Momenteel is de conversie van dat gas in elektriciteit en warmte in zogenoemde warmte-krachtkoppeling (WKK) wijdverbreid. De resulterende elektriciteit wordt in het stroom netwerk ingevoerd. In vele installaties is er echter wel een overschot aan warmte, die niet zinvol kan worden gebruikt. Optimaal gebruik kan alleen worden bereikt als er sprake is van een totale terugwinning van de opgewekte energie.
De eerste installaties leveren, nadat het is schoongemaakt en op aardgas kwaliteit gebracht is, rechtstreeks in het aardgasnetwerk. Op deze manier wordt de totale energie naar de eindverbruiker geleverd. Relatief nieuw zijn de zogenaamde na-kerncentrales. In deze installaties wordt de warmte in druk omgezet, welke dan aan een turbine gevoerd word, die in combinatie met een generator voor ongeveer 30 % van de restwarmte in elektriciteit implementeert. Hier zijn veelbelovende resultaten van te verwachten.
Naast de agrarische bedrijven die in het normale geval 1.000 kW niet overschrijden, zijn er ook industrieel opgebouwde installaties, die vervolgens worden gebruikt door bedrijven, in de industrie worden installaties gebouwd die wel tot 10 megawatt kunnen produceren.

Het bijzondere voordeel van biogas is de manier van het opslaan van stoffen, de sturing van de produktie hoeveelheid en het opslaan van gas, in tegenstelling tot wind-, zonne-energie en andere energie-opwekking, welke grotendeels op het moment van ontstaan moet worden verbruikt. Deze ontwikkeling leidt tot verstoringen in de landbouw omdat een deel van de voer en  voedingsmiddellen produktie nu voor de produktie van energie gebruikt wordt en daarbij aan de totaalmarkt ontnomen wordt.

EWE-Elektronic is sinds het ontstaan van de eerste professionele biogas-installaties in de jaren negentig erbij en heeft ruime ervaringen op dit gebied. Zo hebben wij met de van ons ontwikkelde besturing meer dan 200 installaties van verschillende fabrikanten voorzien en in bedrijf genomen. Wij hebben een compleet aanbod voor de bouw van biogas-installaties en zijn actief in heel Europa. Onze foto galerij toont enkele installaties, die wij geheel of gedeeltelijk gemaakt hebben.

Galerij

TEWE biogasafvalinstallatie 800 kW - met verlaagde vergisters, hygienisering, opslaghal en weegbrug
TEWE biogasafvalinstallatie 800 kW - met verlaagde vergisters, hygienisering, opslaghal en weegbrug
TEWE biogasinstallatie 150 kW
TEWE biogasinstallatie 150 kW
TEWE biogasinstallatie met externe gasopslag
TEWE biogasinstallatie met externe gasopslag
TEWE NaWaRo-systeem
TEWE NaWaRo-systeem
TEWE NaWaRo biogasinstallatie 500 kW
TEWE NaWaRo biogasinstallatie 500 kW
TEWE pompruimte
TEWE pompruimte
TEWE schakelkast in bedrijf
TEWE schakelkast in bedrijf
TEWE schakelkast
TEWE schakelkast