Speciaaloplossingen

Deelweergave van een produktie-installatie voor het maken van koolzaadolie. De gehele installatie word gestuurd en gecontroleerd met een besturingssysteem van TEWE Elektronic.

 

Gedeelte van een grote installatie voor opslag, distributie en mengen van vloeibare componenten. De registratie en toezicht van de vulstanden en hoeveelheden gebeurt door middel van ultrasone geluidssonde, inductieve doorstroommeter, druksensoren als ook elektro-pneumatische kleppen. In combinatie met onze computersysteem TEWEStar worden alle gemaakte schakeltoestanden op tijd precies geregistreerd, gevisualiseerd en opgeslagen.

 

Grote voerinstallatie voor de verzorging van 1400 zeugen, 3000 biggen en 1000 vleesvarkens. De installatie omvat 15 voorraadsilo's, 10 grote opslagtanks (35-50m³) voor voercomponenten, 4 mengtanks voor parallelle verzorging van de verschillende dierhoeveelheden en 1200 ventielen voor de voerdosering. De registratie van alle dier- en verbruiksgegevens als ook de totale besturing van de installatie gebeurt via de procescomputer TEWEStar.

 

Gallery