Visualiseringen

PLC-besturingen zijn in handen van gekwalificeerde specialisten, het systeem met de externe elektrische signalen en met instructies of informatie die moet worden uitgevoerd. Deze commando's schakelen grote vermogens in het laststroomcircuit van de schakelkast, van waaruit dan de motoren, ventielen en verbruikers onder spanning of in beweging gezet kunnen worden. De externe signalen kunnen van verschillende soorten zijn. Zo herkent het systeem sensorsignalen zoals bijvoorbeeld temperatuur, spanning, pH-waarde, analysewaarde, weegsignalen maar ook gewone aan-uit commando's.

Het gebruikt van een touchpanel maakt de bediening van de op gebruiker specifiek geprogrammeerde PLC-besturing voor de gebruiker overzichtelijk en beheersbaar. Volgende parameters en informaties staan de gebruiker voornamelijk beschikbaar:

  • Alarmgegevens, - gegevenslogging, - simpele en gebruikersvriendelijke programmastructuur
  • Individuele, gebruikersvriendelijke visualisering van de gehele installatie met detailweergave uit verschillende bereiken van de installatie
  • Lijngrafieken met tijdslijn, op welke de tijdelijke contexten tussen parameter invoeren, sensorgegevens en actuatorgegevens worden weergegeven
  • Aansluiten van bewakingscamera's
  • Gegevens versturen naar andere filialen

Hier worden voorbeelden gegeven aan de hand van video's:

Bio-ethanolinstallatie
Bio-ethanolinstallatie
Gasopslag prioriteitsaansturing
Gasopslag prioriteitsaansturing
Biogasinstallatie
Biogasinstallatie
Biogasinstallatie meertalig
Biogasinstallatie meertalig